کیت تمیز کننده

نقد و بررسی تخصصی کیت تمیز کننده

کیت تمیز کننده برای تمیز کردن دوربین و لنز میباشد. با کمک لوازم داخل جعبه این کیت میشود گرد و خاک را از روی بادی دوربین و لنز و فیلتر از بین ببرید. برای زدودن گردوغبار از دمنده و برس نرم به نحوی که دستگاه به سمت پایین باشد استفاده کنید تا از تجمع مجدد گردوغبار جلوگیری شود. برای برطرف نمودن لکه ها از روی لنز و فیلتر از محلول تمیزکننده به همراه دستمال میکروفایبر استفاده کنید. برای این منظور کافی است فقط چند قطره محلول تمیزکننده را بر روی دستمال میکروفایبر ریخته سپس به آرامی و به شکل دورانی اقدام به برطرف کردن لکه ها نمایید.

نمایش بیشتر بستن